Bắt bệnh động cơ xe Toyota Fortuner qua bu-gi
Bắt bệnh động cơ xe Toyota Fortuner qua bu-gi
Dầu đen bám vào điện cực trên bu-gi là dấu hiệu cho thấy séc-măng đang làm việc kém hiệu quả hoặc khe hở ghít dẫn hướng xu-páp quá lớn. Bu-gi bị ướt vì nhiên liệu Một lớp nhiên liệu mỏng bao phủ đầu điện cực chứng tỏ quá trình cháy dưa thừa nhiên liệu, hệ thống đánh lửa gặp sự cố hoặc do sử dụng...