Làm thế nào giảm tỷ lệ chuyển hoàn khi vận chuyển hàng?
Làm thế nào giảm tỷ lệ chuyển hoàn khi vận chuyển hàng?
Bất kỳ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến nào cũng nên quan tâm đến việc vận chuyển hàng cho khách. Theo như thống kê của Tochanh.com thì tỷ lệ chuyển hoàn của các doanh nghiệp bán hàng lớn vào khoảng 8 – 15% tổng đơn hàng hằng tháng. Việc chuyển hoàn sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp như: mất thêm...